Kunduppdrag

Några av de uppdrag vi har utfört är:

Karlstad Studentkår
Utveckling av ett internt webbaserat ärendehanteringssystem för studentärenden
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Webbplats i Drupal
Karlstads universitets SpelKlubb
Webbplats i Drupal
Karlstads universitet
Utbildning i Google Kalender med flerpartssynkronisering i webb- och mobila miljöer
Trollmade
Personlig webbplats i Drupal
Sida för att ta ut statistik med massiva valmöjligheter

Brottsförebyggande Centrum i Värmlands webbplats